Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

Forsendelse og retur

 - Alle pakker fra dsmfitness.no kommer fra:

DMImport AS

Lågendalsveien 3681

3275 Svarstad

 

Retur/angrerett

 

Angrerett

Når du mottar varer fra oss vil det medfølge et angrefristskjema. Hvis du ønsker å returnere varen så må vi få beskjed om det innen 14 dager etter varens ankomst. Det medfølgende skjemaet fylles så ut og returneres til oss, sammen med varen.

 

Loven om angrerett sier blant annet følgende: Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven, og varen og angrerettskjema er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt (alle kostnader som faktisk er belastet kunden, herunder porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr), og selger skal ha tilbake varen. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter selger seg å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. 

Returkostnader må imidlertid forbruker bære. Varen returneres i salgbar stand (dersom ikke mottatt skadet) sammen med leveringsdokumentene du mottok med varen.

Kilde: Forbrukerrådet

 

Angreretten sier videre: Du mister ikke angreretten ved å åpne en vareforsendelse, så lenge varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Angreretten griper ikke inn i rettigheter du har etter blant annet kjøpsloven dersom det skulle oppstå mangler eller forsinkelser.

Vi gjør oppmerksom på at intimprodukter ikke lenger regnes som "i samme stand" dersom de er brukt/testet, siden de da ikke lenger kan selges.

Angreretten gjelder ikke, iflg. §12:

a) dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side

b) varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake

c) varer som raskt forringes fysisk

Link til: Angrerettsloven

 

Retur

 

Dersom du ønsker å returnere de kjøpte varer til oss, uansett om det gjelder angrerett eller feil på produktet, så send det til adressen:

 

DMImport AS

Lågendalsveien 3681

3275 Svarstad

 

 

Send ikke varer i postoppkrav; disse vil ikke bli hentet ut.

Vi setter pris på om du sender med noen ord som og forklarer hvorfor du returner varen. Dersom det skulle være et problem med et produkt, ser vi helst at du tar kontakt med oss, enten på telefon eller e-post, slik at vi muligens får løst problemet raskt og smertefritt. Vi krever ikke at du skal ta kontakt med oss på forhånd for å få et returnummer eller "tillatelse" til å returnere et defekt produkt, eller iht. loven om angrerett. Er det et problem, så er vår filosofi å løse det sammen med kunden, ikke kreve at kunden skal bruke tid og ressurser på fylle ut skjemaer.

 

NB: Vi kan IKKE bytte varer som er brukt, 

(unntatt dersom det er feil på produktet, da vil vi selvsagt sende deg et nytt produkt).

 Reklamasjon

Om reklamasjon sier kjøpsloven følgende:

REKLAMASJON - kjøpsloven av 13. mai, nr. 27 1988.

Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning) etter kjøpsloven, jfr. 

kjl. §§30 flg. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides rekamasjonsfristen til fem år.

Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. 

Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangler eller feil kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til tilbaketransport.

 

Kilde: Forbrukerrådet.

Ikke innløste forsendelser

 

Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen.

Vi ser oss dessverre nødt til å fakturere for de pakker som ikke blir hentet ut innen fristen. For tiden beregner vi et gebyr på 50%  av kjøpesummen + frakt/retur,dette er for å dekke de utgiftene som påløper ved porto/returporto, oppkravsgebyr og emballasje. Vi gjør samtidig oppmerksom på at det er forbudt å bestille varer til andre enn seg selv, med mindre dette er klarert med mottaker.

 

-Tilfeller hvor mottaker ikke har kjennskap til bestillinger, risikerer å bli politianmeldt.

 

Betaling

1. Paypal/visa/Klarna

 

Minste bestilling som ekspederes er kr 1,-. pris: avtale med din selger

 Levering

Alle bestillinger blir bearbeidet samme dag som vi mottar dem, og varene sendes alltid fra lageret neste virkedag, slik at du skal få varene dine så raskt som mulig. Dersom en artikkel er utsolgt eller på rest, vil du få beskjed om dette. Ved ettersending dekker naturligvis pdsmfitness.no portokostnadene.

Normal leveringstid er ca. 3-10 dager, opptil 1 måned